Procedura Debransare

Departament Relații Clienți 0264.503.733 / 0264.503.731

 

Cererile de debranşare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice pot fi depuse până la data de      15 septembrie 2023După această dată, Termoficare Napoca S.A. nu va mai prelua cereri pentru debranșare întrucât vor începe operațiunile de umplere și verificare a instalațiilor în vederea furnizării încălzirii.     

INFORMARE

Începând cu data de 08.05.2023 societatea Termoficare Napoca SA primește solicitări de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire.

ACTE NECESARE PENTRU DEBRANŞARE:

  1. Cerere tipizată (se găsește pe site-ul http://www.termonapoca.ro/procedura-debransare/)
  2. Acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire, cu numele citeţ, semnătura şi ştampila în original a preşedintelui asociaţiei de proprietari.
  3. Plata taxei de debranșare.

Solicitările completate și semnate se transmit electronic la adresa de email debransari@termonapoca.ro, urmând a fi predate în original delegatului societății la momentul debranșării.

Dupa primirea solicitărilor, se vor parcurge următorii pași:

  1. Validarea documentelor transmise (cu solicitare de clarificări/completări unde este cazul);
  2. Emiterea facturii electronice și transmiterea acesteia ca răspuns la emailul prin care s-a transmis solicitarea de debranșare (a se notifica dacă se dorește trimiterea facturii la o altă adresă de email);
  3. Efectuarea plății se va face în contul bancar al societății Termoficare Napoca SA unde se va completa ca detaliu/referință numărul și data facturii care se achită;
  1. După înregistrarea și confirmarea plății, solicitantul va fi contactat telefonic în vederea programării lucrărilor de debranșare.

Conturi :

Raiffeisen Bank, Cod IBAN : RO56RZBR0000060018048660

B.R.D. Groupe Societe Generale, Cod IBAN :  RO24BRDE130SV07910841300

B.C.R. , Cod IBAN : RO71RNCB0106000767550001

Banca Transilvania, Cod IBAN : RO08BTRL01301202955645XX

 

 Cerere Debransare 2023

Termonapoca