Procedura Debransare

Departament Relații Clienți 0264.503.733 / 0264.503.731

INFORMARE

Începând cu data de 04 mai 2022 societatea Termoficare Napoca SA primește solicitări de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire.

Aceste solicitări vor fi depuse online, urmând pașii de mai jos:

      1.Completare formular debranșare , cu următoarele mențiuni obligatorii:

           1.semnătura olografă a solicitantului

           2.semnătura olografă a vecinilor

           3. semnătura olografă a președinteului, respectiv administratorului de imobil

           4.stampila asociației de proprietari

           5.anexa atașată conform pct. 1. b) din formularul de debranșare Acordul scris al Asociaţiei de Proprietari”

     2.Formularul completat și semnat olograf, cu anexa atașată conform pct.1 se scanează/pozează și se transmite electronic prin email la debransari@termonapoca.ro

 

     3.După primirea formularului se vor parcurge urmatorii pași:validarea formularului (cu solicitare de clarificări/completări unde este cazul)

  1.  validarea formularului (cu solicitare de clarificări/completări unde este cazul)
  2. se va emite factura electronică și se va transmite ca răspuns la emailul conținând solicitarea de debranșare (a se notifica dacă se dorește trimiterea facturii la o altă adresă de email)
  3. la efectuarea plății, se va completa ca detaliu/referință numărul și data facturii care se achită, urmând ca după finalizarea plății să se transmită dovada prin email (plata se va face exclusiv prin transfer bancar: ordin de plată, internet banking, etc)
  4. după înregistrarea și confirmarea plății, solicitantul va fi contactat telefonic în vederea programării lucrărilor de debranșare.

 

Conturi :

Raiffeisen Bank, Cod IBAN : RO56RZBR0000060018048660

B.R.D. Groupe Societe Generale, Cod IBAN :  RO24BRDE130SV07910841300

Trezoreria Mun. Cluj-Napoca, Cod IBAN : RO41TREZ2165069XXX008677

Libra Bank , Cod IBAN : RO86BREL0002002346030100

B.C.R. , Cod IBAN : RO71RNCB0106000767550001

Banca Transilvania, Cod IBAN : RO08BTRL01301202955645XX

 

 Formular  Debransare 2022

 

Termonapoca