Servicii

OFERTĂ

 

VERIFICARE PERIODICA  I.S.C.I.R. A CENTRALELOR TERMICE DE APARTAMENT

Verificarea tehnică periodică a centralelor termice se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate. (pentru siguranţa familiei dvs. vă rugăm NU apelaţi la soluţii improvizate!)

Utilizatorul final este obligat să păstreze în bune condiţii livretul centralei termice care evidenţiază verificările tehnice periodice şi care descrie condiţiile de exploatare pe toată durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea din uz a acesteia.

 

130 RON – INCLUSIV TVA

 

Verificarea tehnică periodică se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucţiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, urmat de eliberarea buletinului de verificare.

 

PROGRAMARI LA TELEFON: 0264-503709

 

(Dispecerat  – program Non Stop)

Termonapoca