Rebransare

LA CLUJ CONECTĂRILE LA SISTEMUL CENTRALIZAT SUNT GRATIS

 

TEHNOLOGIA ÎNCĂLZIRII URBANE PRIN SISTEME CENTRALIZATE DE PRODUCERE SI DISTRIBUŢIE A EVOLUAT ÎN ULTIMUL TIMP DATORITǍ AVANTAJELOR OFERITE:

 

–      eficienţa energeticǎ ridicatǎ

–      posibilitatea utilizării mai multor tipuri de combustibili în funcţie de conjunctura pieţei.

–      operarea simplǎ din partea consumatorului, care nu se implicǎ în activitǎţi  de aprovizionare cu combustibil, întreţinere, supravegherea funcţionǎrii etc.

–      pericolul redus pentru consumator, comparativ cu sursele individuale pe bazǎ de combustibil.

–      poluarea redusǎ şi monitorizată în spaţiul urban, prin amplasarea surselor mari de energie termicǎ în afara zonei locuibile şi transportul la distanţǎ a agentului termic;

–      facilitatea aplicǎrii unor politici municipale de investiţii, cu efecte benefice asupra protecţiei mediului, de realizare a unor programe de protecţie socială etc.

De aceste avantaje poţi beneficia din nou şi tu, printr-o simplă solicitare transmisă pe mail, fax sau depusă la adresa de contact, urmând a fi contactat de echipele de instalatori pentru programarea lucrărilor.

În plus vei beneficia gratis de manoperă şi materialele necesare.

Pentru agenţii economici, noi clienţi, este necesară o solicitare în scris cu datele firmei, urmând ca aceştia să beneficieze gratuit de manopera de conectare la sistemul centralizat de termoficare.

Termonapoca