Cariere

 Selectie membrii Consiliul de Administratie

S.C.  TERMOFICARE NAPOCA  SA  CLUJ-NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Angajează prin concurs:

  1. Inginer in domeniul : instalatii/automatizari/electrotehnic/electric

Condiții pentru ocuparea postului: –    studii superioare finalizate ( constituie avantaj vechime in specialitate de min. 3 ani )

  1. Muncitori calificați în meseriile:
  • Instalator
  • Sudor
  • Electrician
  • Lacatus

Condiții pentru ocuparea postului: diploma de certificare a competenţei profesionale si vechime in meserie de min. 2 ani.    

  1. Economist

Condiții pentru ocuparea postului:

–  absolvent cu licenta studii superioare;
–  cu experienta in administrarea si utilizarea SEAP/SICAP;
–  vechime in domeniul achizitiilor publice de min. 5 ani.

Oferim:

  • pachet salarial atractiv ( salariu, bonusuri periodice în raport cu activitatea prestată , participarea la un fond de pensii facultative , bonuri de masa , alte beneficii conform CCM)
  • mediu de lucru profesionist
  • posibilitate de dezvoltare profesionala

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii sau pe adresa de email bru@termonapoca.ro următoarele:

–  cerere de înscriere la concurs;

–  copia actului de identitate;

–  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;

–  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;

–  curriculum vitae.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, birou resurse umane, telefon 0264503720 sau 0264503703

Termonapoca