Contorizare

Un important pas în normalizarea raporturilor dintre R.A.Termoficare, în calitate de furnizor  de energie termică şi consumatori a fost montarea contoarelor la branşamentele principale de alimentare cu  agent termic pentru încălzire şi  apă caldă.

Pentru măsurarea energiei termice s-au utilizat contoare de energie termică, proiectate să calculeze consumul de căldură înregistrat în punctele de consum din sistemele de încălzire centrală, respectiv pentru a furniza informaţii cantitative şi calitative asupra parametrilor agentului termic la consumatori, direct pe un aparat electronic cu afişare.

  • Debitmetru de apă caldă care măsoară volumul de apă vehiculat prin conductă;
  • Pereche de termorezistenţe, una amplasată pe conducta de tur iar cealaltă pe conducta de retur, care măsoară temperaturile de tur, respectiv retur ale agentului termic pentru încăzire sau o pereche de termorezistente, una amplasată pe conducta de apă caldă iar cealaltă pe conducta de apă rece, care măsoară temperaturile la intrarea în imobil;
  • Integrator de energie termică, care preia informaţiile de volum şi de temperatură în scopul calculării şi afişării căldurii consumate în unităţi de măsură standard.

 

Formula de calcul a energiei termice integrate de sistemul de contorizare este:

Q =V x ∆t x c x ρ

unde,

–          Q reprezintă cantitatea de energie termică contorizată [ Kcal ]

–          V reprezintă volumul de apă vehiculat prin instalaţia interioară [ mc ]

–          ∆t reprezintă diferenţa de temperatură înregistrată de termorezistenţele montate pe conductele de tur – retur respectiv apa caldă – apa rece [ 0C ]

–          c reprezintă căldura specifică a apei [ Kcal/kg0C ]

–          ρ reprezintă densitatea apei [ kg/mc ]

 

Conversii între unităţi de măsură

1000 KWh = 860 Kcal

1 MWh = 0,86 Gcal

GJoule = 0,2388 Gcal

1 mc = 1000 litri

 

Contorizarea individuală a locuinţelor

Contorizarea la nivel de apartament în condominii cu instalaţii de distribuţie pe verticală este posibilă cu condiţia ca imobilul sa fie dotat cu contoare de branşament omologate/autorizate de Biroul Român de metrologie pentru măsurarea energiei termice.

Contorizarea apei calde sau a încălzirii la nivel de apartamente din cadrul asociaţiilor de proprietari se poate face numai de către firme autorizate de către ANRSC. Astfel , firmele care desfăşoară activităţi în domeniul montării şi exploatării repartitoarelor de costuri au obligaţia să obţină şi să prezinte din oficiu la cererea clienţilor această autorizaţie.

R.A.Termoficare Cluj-Napoca determină consumurile doar în funcţie de înregistrările contorului de energie termică atât pentru apa caldă cât şi pentru încălzire la fiecare branşament, în baza cărora se emite lunar factura.

Apometre -repartitoare de costuri  indică cantitatea de apă consumată (litri, mc) la fiecare utilizator dintr-un bloc. Ele nu servesc la contorizarea energiei termice aferente apei calde.

Poziţia de montaj este foarte importantă, deoarece aceasta influenţează precizia de măsurare, ducând la diferenţe între consumul măsurat de contorul branşamentului şi apometrele din locuinţe. Cea mai corectă poziţie este orizontală, încadrată între elemente de racordare fixe.

În situaţiile când apar succesiv diferenţe mai mari de 20% între suma consumurilor înregistrate de  apometrele citite şi consumul contorizat la nivel de branşament, există suspiciunea că nu toate consumurile de apă ale asociaţiei au fost contorizate.

Repartitor de costuri pentru încălzire este un dispozitiv ce evidenţiază căldura cedată de radiator mediului ambiant.

Repartitorul de costuri este folosit în clădirile multifamiliale unde nu se poate realiza o contorizare directă a căldurii decât la nivel de branşament (scară, bloc) şi are ca scop repartizarea costurilor prin măsurarea căldurii cedate de fiecare calorifer din imobil.

Principiul de măsurare este bazat pe senzorii de temperatură pentru măsurarea temperaturii caloriferului şi pentru măsurarea temperaturii aerului din mediul ambient, înregistrând temperatura integrată într-o perioadă de timp dată.

Căldura cedată de radiator camerei într-un interval de timp apare ca o valoare numerică pe repartitorul de cost, exprimată în unităţi de consum.

Observaţie ! Consumul înregistrat de repartitor nu este exprimat în unităţi de energie (kWh, MWh sau GJ), valoarea consumului (unităţile de consum) fiind o mărime adimensională.

Mijlocul de control şi reglare a căldurii este robinetul termostatic, montat pe calorifer. El are scopul de menţinere a unei temperaturi constante în cameră.

Robinetul termostatic este format dintr-un robinet cu ventil şi un cap termostatic. Robinetul termostatic reglează şi menţine temperatura din cameră datorită capului termostat. Acesta conţine un senzor de temperatură ce determină închiderea sau deschiderea automată a robinetului în funcţie de evoluţia temperaturii în cameră faţă de temperatura setată pe robinet, asigurând volumul minim de agent termic ce trebuie să circule prin calorifer.

Termonapoca