Informatii pentru public

    ANUNT:TERMOFICARE NAPOCA SA, titular al proiectului –  Desfiintare constructii C13 (rezervoare de otel); Realizare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ-str.Plevnei nr.70 Cluj-Napoca, -anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Desfiintare constructii C13 (rezervoare de otel); Realizare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ-str.Plevnei nr.70 Cluj-Napoca”, propus a fi amplasat in Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.70, judetul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 72, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

Director General

Ec. EMIL MIRON


Termonapoca