Informatii pentru public

ANUNT DEBRANSARI:

Cererile de debranşare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice pot fi depuse până la data de      15 septembrie 2023După această dată, Termoficare Napoca S.A. nu va mai prelua cereri pentru debranșare întrucât vor începe operațiunile de umplere și verificare a instalațiilor în vederea furnizării încălzirii.     


    ANUNT:TERMOFICARE NAPOCA SA, titular al proiectului –  Desfiintare constructii C13 (rezervoare de otel); Realizare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ-str.Plevnei nr.70 Cluj-Napoca, -anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Desfiintare constructii C13 (rezervoare de otel); Realizare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ-str.Plevnei nr.70 Cluj-Napoca”, propus a fi amplasat in Cluj-Napoca, str. Plevnei nr.70, judetul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 72, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

Director General

Ec. EMIL MIRON


Termonapoca