Citiri contoare

Următoarea citire a contoarelor de energie termică,    montate pe    branşamentele imobilului dvs. se va efectua în perioada  30 mai  – 31 mai  2022, între orele 730-1500, de către delegatul unităţii noastre. Vă rugăm să asiguraţi accesul la aparatele de măsură şi participarea unui delegat din partea asociaţiei dvs. Dacă doriţi urmărirea periodică a consumurilor înregistrate de contoare, unitatea noastră pune la dispoziţie, prin Biroul Relaţii cu Clienţii, cheia de acces la cutia aparatelor de măsură.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Termonapoca